ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΡΛΗΣ » Google Fonts

Construct Utilizes all 500+ Google Fonts!

Do you love fonts?  Construct includes all of the google fonts, allowing you to easily change out the headings and the body copy to any of the 500+ google fonts. And you can easily select a color for both headings and body copy in the admin panel.

Μείνετε συνδεδεμένοι μαζί μας!