ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΡΛΗΣ » FAQ Groups » gdgfdfg2

Ποιες περιπτώσεις

Δεν έχουν εκ του νόμου υποχρέωση υπαγωγής στο ν. 4178/13 οι περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαιρέτων χρήσεων των εδαφίων (α) έως (στ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου.

« Previous Page Next Page »

Μείνετε συνδεδεμένοι μαζί μας!